Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

Strona główna

14:51

Celem istniejącego od 2004 roku Studium jest przygotowanie specjalistów w dziedzinie ewaluacji widzianej z perspektywy zarówno zleceniodawcy, jak i ewaluatora. Zajęcia na Studium pozwalają na zdobycie multidyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, niezbędnych do ewaluacji i zarządzania programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się prowadzenia ewaluacji lub usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie. Oferta Studium adresowana jest także do osób, które zarządzają projektami, zlecając ewaluację lub samodzielnie prowadząc ich ewaluację, ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących w administracji rządowej, samorządowej i organizacjach pozarządowych. Zajęcia są prowadzone przez mających doświadczenie praktyczne w ewaluacji pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego: socjologów, ekonomistów, statystyków, a także przez specjalistów z zakresu polityki unijnej, jak również przez profesjonalnych ewaluatorów.

Jesteśmy jednym z najstarszych w Polsce podyplomowych studiów ewaluacji. Od 2004 nasze Studium ukończyli m.in. pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędów marszałkowskich, instytucji samorządowych i pozarządowych. Już teraz rozpoczynamy nabór na kolejną, VIII edycję naszego Studium!

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171