Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

17 października 2012

Kontakty

18:54

Podyplomowe Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez Unię Europejską
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski

Nowy Świat 69 p. 122
00-927 Warszawa

Kierownik Studiumdr Tomasz Sobierajski
studiumewaluacji@uw.edu.pl
tel. +48 22 55 20 171
fax. +48 22 826 07 46

Sekretariat

mgr Iwona Misiak
iwona.misiak@uw.edu.pl

tel. +48 22 55 20 176
tel. +48 22 55 20 171
fax. +48 22 826 07 46

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171