Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

Nauka i Szkolnictwo Wyższe

16:41

„Nauka i Szkolnictwo Wyższe” to periodyk poświęcony społecznym, edukacyjnym, prawnym i ekonomicznym problemom nauki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Pismo łączy perspektywę naukową i praktyczną. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1993 roku. Autorami artykułów publikowanych w piśmie są wybitni przedstawiciele różnych dziedzin zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio zagadnieniami nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno z Polski jak i innych krajów. Ponadto do naszego pisma przygotowują artykuły przedstawiciele praktyki ? uczelni, placówek naukowych, instytucji zarządzających.
Staramy się, by w każdym numerze publikować artykuły istotne dla aktualnej debaty o nauce i szkolnictwie wyższym, autorów uznanych, prezentujących podejście istotne dla polityki.
Dążymy do tego, by w wydawanym przez nas półroczniku znajdywały odzwierciedlenie wszystkie aktualne problemy nurtujące środowisko naukowe a związane z przemianami nauki i szkolnictwa wyższego. W redakcyjnym wstępie do pierwszego numeru napisano: ?Problematyka, którą zamierzamy poruszać na naszych łamach, ma kluczowe znaczenie dla przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki w naszym kraju. Struktura organizacyjna nauki wymaga zasadniczych zmian, mechanizmy funkcjonowania badań ciągle, mimo często rewolucyjnych i, jak się wydaje, pozytywnych nowości szwankują, a więc trafnie odczytany stan świadomości środowisk akademickich może przesądzać o powodzeniu reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego”.

Zapraszamy do lektury i współpracy.

Rada Redakcyjna:
Cristina Allemann-Ghionda, Uniwersytet w Kolonii
Ireneusz Białecki, Uniwersytet Warszawski,
Janusz Grzelak, Uniwersytet Warszawski
Barbara Heyns, New York University
Michael Kennedy University of North Carolina
Jan Kozłowski, Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego
Jolanta Kulpińska, Uniwersytet Łódzki
Zbigniew Kwieciński, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Zespół redakcyjny:
Ireneusz Białecki – redaktor naczelny
Małgorzata Dąbrowa-Szefler
Elżbieta Drogosz-Zabłocka
Adam Gałkowski, sekretarz redakcji
Jacek Kochanowski

 

Lista recenzentów półrocznika ?Nauka i Szkolnictwo Wyższe?
Dr Dominik Antonowicz
Prof. dr hab. Lidia Białoń
Dr hab. Urszula Jeruszka
Dr Krzysztof Leja
Dr Stanisław Macioł
Dr Barbara Minkiewicz
Prof. dr hab. Jan Piskurewicz
Dr Tomasz Sobierajski
Prof. dr hab. Alicja Sosnowska

 

Prenumeratę półrocznika można zamawiać w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa,
fax (0-22) 826-07-46,
e-mail: kmira@uw.edu.pl
Cena jednego numeru – 20zł, koszt rocznej prenumeraty, obejmującej 2 numery, wynosi 40zł.

Wersja drukowana półrocznika jest wersją pierwotną

Informacja dla autorów

Kwestionariusz dla recenzentów

Nowy numer 1/41/2013 – dostępny on-line

Spisy streści i streszczenia:

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE
1993: 1  2
1994: 3 4
1995: 5 6
1996: 7 8
1997: 9 10
1998: 11 12
1999: 13 14
1/15/2000
2/16/2000
1/17/2001
2/18/2001
1/19/2002
2/20/2002
1/21/2003
2/22/2003
1/23/2004
2/24/2004
1/25/2005
2/26/2005
1/27/2006
2/28/2006
1/29/2007
2/30/2007
1/31/2008
2/32/2008
1/33/2009
2/34/2009
1-2/35-36/2010
1/37/2011
2/38/2011
Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr1/41/2013 - cały numer

 

 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171