Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 1/1993

16:46

WYŻSZA UCZELNIA W OTOCZENIU SPOŁECZNYM

Julita Jabłecka, Jaka autonomia? 5

Dziś i jutro Uniwersytetu Warszawskiego.

Wywiad z Rektorem, prof. dr hab. Andrzejem K.Wróblewskim 7

Barbara Heyns, Mikrosocjologiczne badania nad szkolnictwem wyższym 14

Ireneusz Białecki, Dwa cele kształcenia 31

Clark Kerr, Amerykańskie szkolnictwo wyższe ? cztery kryteria zróżnicowania 40

Julita Jabłecka, Niezależność, autonomia i wolność akademicka a modele koordynacji szkolnictwa wyższego. Na marginesie artykułu C.Kerra 58

Elżbieta Wnuk-Lipińska, Jakość w szkolnictwie wyższym ? mechanizmy oceny 77

Ewa ?wierzbowska-Kowalik, Nauczyciele akademiccy i studenci 90

REFORMY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Maria Wójcicka, Skutki reform systemów edukacyjnych (na przykładzie wybranych krajów) 101

Ewa Chmielecka, Katalog Szkoły Głównej Handlowej 115

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171