Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 2/1993

16:48

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE ? MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ZMIAN

Jan Szczepański, Granice reform szkolnictwa wyższego 5

Janusz Beksiak, Ewa Chmielecka, Aleksander Sulejewicz, Instytucjonalne warunki działania szkół wyższych 10

Stefan Amsterdamski, Dwa lata pó?niej: uwagi o reformach w szkolnictwie wyższym i nauce 22

Karen M.Sorensen, Presja na zmiany i możliwości ich wprowadzania w systemie zarządzania w szkołach wyższych 35

Halina Najduchowska, Elżbieta Wnuk-Lipińska, Konserwatyzm a innowacyjność 46

REFORMY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Kształcić ludzi, którzy potrafią się wszystkiego nauczyć. Wywiad z twórcami Szkoły Nauk ?cisłych, prof. dr hab. Janem Mostowskim i prof. dr hab. Tomaszem Dietlem 63

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Problemy zmian systemu pomocy finansowej państwa dla studentów 71

Krzysztof Wielecki, Zagadnienia aplikacji kredytowego systemu zaliczeń w szkołach wyższych 81

Maria Wójcicka, Problemy drożności systemu edukacji 90

Mirosława Jastrząb-Mrozicka, Zasady doboru studentów w opinii członków komisji rekrutacyjnej 103

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171