Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 4/1994

16:51

UZAWODOWIENIE KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Akademicki ? nieakademicki,Wywiad z Krzysztofem Grysą, prorektorem Politechniki ?więtokrzyskiej 5

Guy Neave, O wiedzy do natychmiastowego spożycia i lekarstwie na wszystko 15

Ulrich Teichler, Różnorodność szkolnictwa wyższego w Niemczech 40

Hanna Gulczyńska, Mirosława Jastrząb ? Mrozicka, Wartość wykształcenia a dążenia edukacyjne 57

Ewa ?wierzbowska-Kowalik, Dążenia zawodowe studentów e okresie transformacji ustrojowej 75

REFORMY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Jerzy Gąsiorowski, Niektóre problemy zawodowego szkolnictwa wyższego w Polsce 95

Tadeusz Lewowicki, Kilka uwag o teorii i praktyce edukacji nauczycielskiej 99

Jerzy Wo?nicki, Aktualne uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego 106

Edward Pierzgalski, Zmiany w wyższym szkolnictwie rolniczym na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 116

Janusz Feiner, Warsztaty doskonalenia umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich 126

Maria Węgrzecka, W kręgu spraw związanych z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych 137

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171