Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 6/1995

16:53

ŚRODOWISKO AKADEMICKIE ? NAUCZYCIELE I STUDENCI

Elżbieta Wnuk-Lipińska, Zawód ? pracownik akademicki 5

Kształcić dając swobodę wyboru, poczucie odpowiedzialności i satysfakcję ze studiowania. Wywiad z prof. dr hab. Andrzejem Hennelem, kierownikiem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego 27

Mirosława Jastrząb-Mrozicka, Sposoby badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych 35

SZKOLNICTWO WYŻSZE W OCZEKIWANIU ZMIAN

Marta Pastwa, Edukacja w Polsce w świetle przeglądu OECD 45

Elżbieta Wnuk-Lipińska, Maria Wójcicka, Przesłanki budowy systemu oceniania jakości kształcenia w polskich uczelniach 60

Andre Staropoli, Ocena jakości w szkolnictwie wyższym ? model francuski 85

Jan Sadlak, Doskonalenie szkolnictwa wyższego ? poszukiwanie rozwiązań i partnerów 95

Mantz Yorke, David McCormick, Planowanie przeobrażeń kształcenia w szkolnictwie wyższym ? inicjatywa strategicznego planowania akademickiego (SAPLING) 101

MOJA UCZELNIA

Ireneusz Białecki, Uwagi o reformowaniu szkolnictwa wyższego 110

Elżbieta Kaczyńska, Mój uniwersytet 117

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171