Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 7/1996

16:55

MŁODZIEŻ ? WYKSZTAŁCENIE ? RYNEK PRACY

Henryk Domański, Problematyka zawodu w socjologii 5

Jarl Bengtsson, Rynki pracy przyszłości: wyzwania dla polityki edukacyjnej 24

Hanna Gulczyńska, Ewa ?wierzbowska-Kowalik, Alfabetyzm funkcjonalny ? kwalifikacje ? praca 46

Ulrich Teichler, Barbara M. Kehm, Ku nowemu rozumieniu relacji miedzy szkolnictwem wyższym a światem pracy 63

Jan Rutkowski, Wykształcenie a perspektywy rynku pracy (dziesięć rysunków pokazujących, że warto się uczyć) 81

Anna Buchner Jeziorska, System edukacji a potencjał modernizacyjny społeczeństwa 98

Anna Darska, Doświadczenia europejskie związane z badaniem relacji między kształceniem i zatrudnieniem 108

Aldona Andrzejczak, Rola państwa w tworzeniu systemu podnoszenia kwalifikacji. Doświadczenia brytyjskie 119

REFORMY SYSTEMU EDUKACYJNEGO

Tadeusz Kozek, Pomoc zagraniczna dla Polski w zakresie kształcenia zawodowego 133

Maria Wójcicka, Granice ?upraktyczniania” uniwersytetów 143

Jan Knyszewski, Zmiany w programach nauczania na wydziałach mechanicznych153

Stanisław Macioł, Barbara Minkiewicz, Aktywność edukacyjna i zawodowa studentów Szkoły Głównej Handlowej 165

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171