Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 8/1996

16:56

TOŻSAMOŚĆ UNIWERSYTETU

Elżbieta Wnuk-Lipińska, Uniwersytet dzisiaj ? idea, cele i zadania 5

Guy Neave, Cywilizacja globalna i wartości kulturowe: wizja powszechnej szczęśliwości czy apokryf? 29

Julita Jabłecka, Diagnoza oraz wizja przyszłości szkolnictwa wyższego świetle dokumentów UNESCO i Banku ?wiatowego 41

Berenika M. Wincławska, Alma Mater Carolina Pragensis: profesorowie o idei uniwersytetu 55

Anna Buchner Jeziorska, Jolanta Kulpińska, Rola uniwersytetu w aglomeracji przemysłowej. Przykład Łodzi 61

REFORMY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Bilans kadencji. Wywiad z prof. dr hab. Włodzimierzem Siwińskim, rektorem Uniwersytetu Warszawskiego 68

Ewa Chmielecka, Kadencja 1993-1996 w opiniach rektorów (synteza wywiadów) 76

Janusz Beksiak, Edukacja ekonomiczna w Polsce 91

Zygfryd Juczyński, Kredytowy system studiów psychologicznych 105

DO?WIADCZENIA, DYSKUSJA

Arnold Pabian, Zarządzanie i marketing w szkołach wyższych. Wybrane problemy 113

Jan Pytel, Antoni Serwin, Kształcenie ustawiczne 120

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171