Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 9/1997

16:56

O nauce i naukoznawstwie. Wywiad z prof. dr hab. Wojciechem Gasparskim, przewodniczącym Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk 5

Jan Kozłowski, Polityka naukowa w Polsce ? dziedzictwo, stan obecny, perspektywy 14

Roman Z. Morawski, Marek Rocki, Jerzy Wo?nicki, O idei współpłatności za studia dzienne 48

Peter W.A. West, Finansowanie uniwersytetów ? wyzwanie dla decydentów 64

Alan Wagner, Finansowanie szkolnictwa wyższego – nowe mechanizmy, nowe problemy 70

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Kondycja finansowa państwowych szkół wyższych i nakłady na kształcenie 80

Mirosława Jastrząb-Mrozicka, Wska?niki skolaryzacji 89

Andrzej Kraśniewski, Jerzy Wo?nicki, Modele studiów wielostopniowych 97

Maria Wójcicka, Studia stacjonarne i niestacjonarne ? aspekty ilościowe oraz jakościowe 106

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171