Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 10/1997

16:57

PRZYSZŁOŚĆ I TERA?NIEJSZOŚĆ SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Bruce D.Johnstone, Przyszłość uniwersytetu: racjonalne przewidywanie, nadzieja na reformy czy wykorzystanie możliwości technicznych? 7

Elżbieta Wnuk-Lipińska, Kryzys uniwersytetu jako instytucji edukacyjnej w krajach Europy Zachodniej 15

Ireneusz Białecki, Strategie polskiej edukacji 22

Henryk Domański, Merytokracja ? hierarchia dochodów i dynamika mobilności. Polska na tle państw postkomunistycznych 37

Maria Wójcicka, Elżbieta Wnuk-Lipińska, Uniwersytet w Warunkach kształcenia masowego. Komunikat z badań 51

REFORMY NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Julita Jabłecka, Hanna Gulczyńska, Ewa ?wierzbowska-Kowalik, Strategie pozyskiwania i utrzymania zasobów a przetrwanie oraz rozwój organizacji naukowych: przykład trzech placówek Polskiej Akademii Nauk 65

Krystyna Ciekot, Wybieralność przedmiotów ? z perspektywy studentów 89

Zuzanna Toeplitz, Trudna droga do Europy przez program Sokrates-Erasmus 98

MOJA UCZELNIA

Antoni Smoluk, O minimach programowych z matematyki na studiach ekonomicznych 104

Lesław W. Szczerba, Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach 113

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171