Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 12/ 1998

16:58

KIERUNKI PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Maria Wójcicka, Innowacyjność w szkolnictwie wyższym ? zarys problematyki 7

Leo Goedegebuure, V. Lynn Meek, Różnorodność i zmiana : polityka rządowa a wpływ otoczenia 17

Julita Jabłecka, Zmiany w systemach zarządzania uniwersytetami w wybranych krajach Europy 30

Stefan Jackowski, Tadeusz Krauze, Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz w programie SOCRATES/ERASMUS 50

Chantal Darsch, Sonia Gandolfi, Zdzisław Kurowski, Centra kształcenia ustawicznego inżynierów we francuskich Grandes Ecoles 61

REFORMY: PROJEKTY I REZULTATY WDROŻEŃ

Pożyczki i kredyty ? nowa forma pomocy państwa dla studentów. Wywiad z prof. dr hab. Jerzym Zdradą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 71

Alicja Siemak ? Tylikowska, Projekt Laboratorium Edukacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego 78

Andrzej Guzek, Polonistyka na Uniwersytecie Warszawskim ? problemy dydaktyczne 83

Tomasz Szapiro, Uwagi o zarządzaniu zmianą w uczelniach ekonomicznych 90

MOJA UCZELNIA

Stefan Jackowski, Między dyscyplinami wiedzy a zawodami 101

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171