Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 13/1999

17:00

INSTYTUCJE I STRUKTYRA NAUKI W POLSCE

Małgorzata Dąbrowa ? Szefler, Zmiany w strukturze sektorowej instytucjonalnej strefy badawczo ? rozwojowej w Polsce w okresie transformacji systemowej 7

O koncepcji i działaniu instytutów państwowych, Wywiad z prof. dr inż. Władysławem Findeisenem, prezesem Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki 23

Elaine El ? Khawas, Badania nad szkolnictwem wyższym, polityka i praktyka ? wzorce dobrego i złego porozumiewania się 28

Julita Jabłecka, Rady badawcze jako organizacje pomostowe 38

Jan Piskurewicz, Towarzystwa naukowe w Polsce i ich problemy organizacyjne 51

Jan Kozłowski, Od samorządu nauki do polityki naukowej 66

Slavo Radosevic, O przemianach nauki i techniki w krajach Europy ?rodkowo ? Wschodniej 82

SZKOŁA WYZSZA A OTOCZENIE SPOŁECZNE

Piotr Górski, Aspiracje zawodowe przyszłych inżynierów ? na podstawie badań przeprowadzonych w Akademii Górniczo ? Hutniczej w Krakowie 89

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171