Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 14/1999

17:01

Światowa deklaracja UNESCO Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania 5

Ireneusz Białecki, Nierówności edukacyjne w Polsce 19

Elżbieta Drogosz ? Zabłocka, Miejsce policealnych i wyższych szkół zawodowych w systemie edukacji. Jakie nowe zmiany może przynieść reforma edukacji? 43

Maria Wójcicka, Oczekiwania studentów wobec studiów i wybranego kierunku. Komunikat z badań 56

Ewa ?wierzbowska ? Kowalik, Finansowe uwarunkowania podejmowania i realizacji studiów wyższych. Komunikat z badań pilotażowych 72

Barbara Minkiewicz, Studia podyplomowe ? wybór czy konieczność? 88

Piotr Bielecki, Stanisław Macioł, Seminaria i prace magisterskie jako element kształcenia specjalistycznego na studiach ekonomicznych ? przykład Szkoły Głównej Handlowej 102

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171