Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 1/15/2000

17:02

UWARUNKOWANIA PROCESU PRZEMIAN STRUKTURALNYCH W SYSTEMIE NAUKI I TECHNIKI

Werner Meske, Nauka i technika w państwach Europy ?rodkowo-Wschodniej ? główne kierunki zmian oraz cechy specyficzne krajów i sektorów 7

Karel Muller, Wpływ reform ekonomicznych na instytucje badawczo-rozwojowe oraz na wybór polityki innowacyjnej ? sytuacja w krajach Europy ?rodkowo-Wschodniej 23

PROBLEMY KADR BADAWCZYCH

Kształcenie doktorantów. Wywiad z prof. dr hab. Piotrem Węgleńskim, rektorem Uniwersytetu Warszawskiego 39

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Czynniki kształtujące popyt na kadry naukowe w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych 43

Janusz Goćkowski. Syndrom warunków rozwoju kadry naukowej 55

Jan Piskurewicz, Kadry badawcze w Polsce i niektóre uwarunkowania ich działalności 65

Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Pracownicy sfery badawczo-rozwojowej w Polsce ? zatrudnienie i zakres działalności 80

I.A.Bułkin, I.J.Jegorow, Podstawowe tendencje rozwojowe nauki i systemu edukacji na Ukrainie w latach dziewięćdziesiątych 92

MOJA UCZELNIA

Jacek Kochanowicz, Uwagi o projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 109

Ireneusz Białecki, Uwagi o projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 121

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171