Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 2/16/2000

17:05
MISJA I STRATEGIA UCZELNI

Julita Jabłecka, Misja organizacji a misja uniwersytetu 7

Piotr Dominiak, Krzysztof Leja, Czy uniwersytet potrzebuje strategii 26

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prezydentów Uniwersytetów, Deklaracja misji uniwersytetu ? synteza 43

Wojciech Maciejewski, Dlaczego Uniwersytet Warszawski potrzebuje strategicznego planu rozwoju ? 69

Planowanie strategiczne, odpowiedzialność społeczna i zarządzanie zmianą ?; Tempus Jonit European Project STRADEV (nr 13 498/98) 73

Strategia sukcesu w tworzeniu i transformacji instytucji ? przykład Wyższej Szkoły Biznesu ? National Louis University w Nowym Sączu: kronika wydarzeń i wywiad z rektorem dr Krzysztofem Pawłowskim

NIERÓWNO?CI W DOSTĘPIE DO EDUKACJI

Henryk Domański, Selekcja ze względu na pochodzenie społeczne do szkoły średniej i na studia wyższe 97

Ewa ?wierzbowska-Kowalik, Wykształcenie środowisk rodzinnych i miejsce zamieszkania jako wyznaczniki szans na podjęcie studiów 108

DYSKUSJE, POLEMIKI, INFORMACJE

Marek Witkowski, Wyższe szkolnictwo zawodowe ? uniwersytecka droga wyższej edukacji 136

Renata Nowakowska, Niemieckie szkolnictwo wyższe ? struktura, wybrane problemy i kierunki zmian 144

Europejskie szkolnictwo wyższe wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji, podpisana w Bolonii 19 czerwca 1999 roku 161

Karta Krakowska ? deklaracja członków Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, podpisana w Krakowie 30 września 2000 roku 163

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171