Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

1 września 2012

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE Nr 1/17/2001

17:05

SYTUACJA KADRY NAUKOWEJ

Janusz Goćkowski, Kariera naukowa a styl pracy naukowej 7

Andrzej Strzałecki, Osobowościowe, poznawcze i aksjologiczne wyznaczniki twórczości w nauce 23

Renata Siemieńska, Kariery akademickie i ich kontekst ? porównania międzygeneracyjne 42

Małgorzata Dąbrowa ? Szefler, System kształcenia doktorantów w Polsce ? próba oceny na podstawie badań ankietowych 62

PROBLEMY POMOCY FINANSOWEJ DLA STUDENTÓW

Pomoc materialna dla studentów w Europie. Debata ostatnich lat i najnowsze tendencje 77

Krzysztof Leja, Student ? żebrak, ale (czy na pewno?) pan 97

Hanna Gulczyńska, Opinie studentów o formach pomocy materialnej państwa ? komunikat z badań 119

DYSKUSJE, POLEMIKI, INFORMACJE

Ireneusz Białecki, Reformowanie szkoły wyższej ? kierunki polityki 140

Jan Kozłowski, Podejście systemowe w badaniach polityki naukowej i technicznej 157

Arnold Pabian, Jakość obsługi studentów w szkołach wyższych 178

Elżbieta Drogosz ? Zabłocka, Francuskie szkolnictwo wyższe ? struktura instytucjonalna i przemiany 182

Julita Jabłecka, Przegląd artykułów zamieszczonych w zagranicznych czasopismach naukowych 200

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171