Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

19 października 2012

NAUKA I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1/37/2011

09:47

NUMER SPECJALNY
DEDYKOWANY PROF. DR HAB. MAŁGORZACIE DĄBROWIE-SZEFLER

Od Redakcji, 7

Małgorzata Dąbrowa-Szefler ? dobry człowiek, rzetelny naukowiec (Jerzy Dietl, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Julita Jabłecka), 9

Piotr Górski, Idea uniwersytetu w kulturze, kultura w idei uniwersytetu, 15

Radosław Dawidziuk, Analiza SWOT jako metoda diagnozy szkolnictwa wyższego, 31

Lidia Białoń, Czy wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji jest innowacją edukacyjną w szkolnictwie wyższym?, 56

Jan Boguski, Uniwersytet wirtualny jako element budowy społeczeństwa informacyjnego, 76

Dominik Antonowicz, Magdalena Krawczyk-Radwan, Dominika Walczak
Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010-2020), 87

Emilia Werner, Absolwent szkoły wyższej ? sylwetka w  kontekście społecznym, 106

Justyna Maciąg, Jakość usług edukacyjnych w komunikacji marketingowej szkół wyższych w Polsce, 119

Wiesław Letkiewicz, Tworzenie i funkcjonowanie archiwów zakładowych w uczelniach niepublicznych, 136

Monika Stachowiak-Kudła, Konstytucyjna zasada autonomii uniwersytetów na przykładzie Hiszpanii, 145

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Kształcenie doktorantów w krajach Unii Europejskiej ? podstawowe tendencje, 162

Elżbieta Soszyńska, Kapitał wiedzy i osiągnięcia gospodarcze a dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego krajów, 178

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171