Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

19 października 2012

NAUKA I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2/38/2011

09:49

KOBIETY W NAUCE ? W ?WIEKU MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE?

Od Redakcji, 5

Adam Gałkowski, L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki, 7

Karin Blanc, Małżonkowie Curie i nagrody Nobla, 10

Dorota Zamojska, Cezaria Anna Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967), 15

Helena Krasowska, Osiągnięcia Ewy Rzetelskiej-Feleszko (1932-2009) w zakresie światowej slawistyki, 26

Dorota Jołkiewicz, Kobiety w naukach medycznych, wczoraj i dziś, 35

Adam Gałkowski, Kobiety w sferze B+R w Polsce na przykładzie nauk ścisłych i technicznych. Wybrane zagadnienia, 48

Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Kariery akademickie kobiet w naukach technicznych. Przykład Mazowsza, 56

* * *

Nicholas Maxwell, Od Wiedzy do Mądrości: Czas na akademicką rewolucję, 67

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Imperatyw rozwoju a kondycja myślenia strategicznego o polskim szkolnictwie wyższym (i nauce) w dobie transformacji systemowej, 88

Lidia Białoń, Waldemar Aftyka, Klemens Stańkowski, Problemy zarządzania jakością kształcenia w szkole wyższej, 107

Justyna Maciąg, Wieloaspektowa ocena jakości usług edukacyjnych (na przykładzie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), 123

Marcin Jarosław Geryk, Uczelnie niepubliczne ? dzieci gorszego Boga? Dlaczego fundusze europejskie nierówno wspierają polskie uczelnie?, 139

Marcin Duszyński, Uzyskanie walidacji programowej od brytyjskiego uniwersytetu, 151

Ewa Nicewicz, AlmaLaurea ? włoskie doświadczenie w badaniu losów absolwentów, 168

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171