Uniwersytet Warszawski

PODYPLOMOWE STUDIUM EWALUACJI PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

ŁĄCZYMY PODSTAWY TEORETYCZNE
Z PRAKTYKĄ EWALUACJI

9 kwietnia 2014

Nowy numer 1/41/2013

15:18

Nowy numer „Nauki i Szkolnictwa Wyższego”!

Przedstawiamy nietypowy, specjalny numer „Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. Nietypowy co najmniej z dwóch powodów.
Po pierwsze – ukaże się on tylko w postaci wydania internetowego. Po drugie – nie ma w nim właściwie nic o nauce i szkolnictwie wyższym. Są artykuły młodych socjolożek i socjologów – wielu/wiele z nich przygotowuje swoje rozprawy doktorskie, jednak niektórzy mają już w dorobku doktorat i napisane książki.

Artykuły jak zawsze u nas były recenzowane. Powstały one jako przepracowane referaty z konferencji zorganizowanej pod hasłem: „Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii. Czego w naukach humanistycznych i społecznych szukają dziś młodzi badacze?” Głównym, choć nie jedynym powodem naszej decyzji o wydaniu specjalnego numeru było to, że dają one jakiś obraz młodej socjologii polskiej. Oczywiście kilkanaście artykułów to stanowczo za mało, by coś odpowiedzialnie powiedzieć o sposobie uprawiania socjologii, czy o zmianach, jakie w niej zachodzą. Za mało także, by wyrokować o profilu zainteresowań młodych badaczy. Zresztą wszelkie sądy oparte na założeniu o reprezentatywności zamieszczonego w tym półroczniku zbioru artykułów byłyby nie uzasadnione.
Jednak – z perspektywy „długiego trwania” właściwej autorowi niniejszych uwag można spojrzeć na każdy z artykułów z osobna
i na całość jako na produkt, „wytwór” na który składają się obok indywidualności badacza także sposób kształcenia na studiach doktoranckich, wpływ istniejących trendów i dominujących dyskursów, lektur i debat. [ze Wstępu - "Kilku uwag o przemianach uprawiania socjologii" prof. Ireneusza Białeckiego]

Wszystkie artykuły, a także cały numer, księgę abstraktów, biogramy autorek i autorów i spisy treści, dostępne na licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0, znajdą Państwo poniżej.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz cały numer Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr1/41/2013

Pobierz  Abstrakty (polskie i angielskie)

Spis treści – polski

Spis treści – angielski

Autorki i Autorzy

______________________________________________________________________________________________________

Rozdział 1: Idee i teorie 

Helena Anna Jędrzejczak: Teologia polityczna i etyka. Próba ujęcia tematu na przykładzie „Etyki” Dietricha Bonhoeffera,
„Teologii politycznej” Carla Schmitta i „Teologii politycznej” Johanna Baptisty Metza
Teologia polityczna i etyka – artykuł   abstrakt

Magdalena Małecka: O behawioralnym podejściu do badania prawa, paradoksie, do którego prowadzi i sposobie jego przezwyciężenia
O behawioralnym podejściu do badania prawa – artykuł   abstrakt

Krzysztof Świrek: Trzy końce ideologii – najważniejsze dwudziestowieczne ujęcia problemu
Trzy końce ideologii – artykuł   abstrakt

 

Rozdział 2: Metodologia badań jakościowych

Antonina Doroszewska i Anna Sadowska: Mosty zamiast murów – socjologia medycyny przykładem udanej (?) interdyscyplinarnej współpracy
Mosty zamiast murów – artykuł   abstrakt

Joanna Gubała: Socjologia i historia – korzyści z łączenia perspektyw w socjologii retrospekcji
Socjologia i historia – artykuł   abstrakt

Krzysztof Jurek: Badania społeczne w Internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce
Wirtualna etnografia – artykuł   abstrakt

Gabriela Żuchowska-Zimnal: Socjologia wizualna kluczem do (samo)poznania
Socjologia wizualna – artykuł   abstrakt

Rozdział 3: Praktyka badań jakościowych 

Katarzyna Kalinowska: Gdy socjolog bada emocje, gdy socjolog bada miłość
Gdy socjolog bada emocje, gdy socjolog bada miłość – artykuł  abstrakt

Bogna Kietlińska: Jak za pomocą metod jakościowych zbadać zmysłowy odbiór miasta?
Jak za pomocą metod jakościowych zbadać zmysłowy odbiór miasta? – artykuł   abstrakt

Ewa Majdecka: Niekupowanie – stare zjawisko w nowej odsłonie
Niekupowanie – stare zjawisko w nowej odsłonie – artykuł   abstrakt

Izabela Ślęzak: Refleksje nad zagadnieniem piętna w relacjach badacza i badanych
na podstawie wywiadów z kobietami świadczącymi usługi seksualne
Refleksje nad zagadnieniem piętna – artykuł   abstrakt

Andrzej Wróbel: Smoleńska roszada 2010. Walka o wartości czy gry rzeczywistością?
Smoleńska roszada 2010 – artykuł   abstrakt

 

Rozdział 4: Nowe technologie w badaniach społecznych

Jakub Niedbalski: Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS)
w projektowaniu i prowadzeniu badań
Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS) – artykuł   abstrakt

Kamil Wais: Synergia badań społecznych, analiz statystycznych i nowych technologii – nowe możliwości i zastosowania
Synergia badań społecznych, analiz statystycznych i nowych technologii – artykuł   abstrakt
 

 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Nowy Świat 69 00-927 Warszawa studiumewaluacji@uw.edu.pl +48 22 55 20 171